Czym jest zaćma i jak ją leczyć

Jaskra jest bardzo groźną chorobą oczu, na którą choruje około 70 mln osób na całym świecie. To choroba, która rozwija się bezobjawowo, a wykryta zostaje zazwyczaj przypadkiem, podczas rutynowego nadania wzroku u lekarza okulisty. Istnieje kilka typów tej choroby: jaskra wrodzona, dziecięca, młodzieńcza, jaskra ludzi dorosłych oraz jaskra wtórna. Zazwyczaj wszystkim tym postaciom towarzyszy podwyższone ciśnienie w oku.

 


Co to jest jaskra i jakie są jej objawy

oczy z jaskrą

Jaskra jest chorobą nerwu wzrokowego, w której dochodzi do jego uszkodzenia najczęściej w wyniku podwyższonego ciśnienia śródgałkowego. Jednakże warto pamiętać, że do wystąpienia choroby może dojść nawet wtedy, gdy ciśnienie jest w granicach szeroko pojętej normy. Zdarza się tak u osób, które obciążone są dodatkowymi czynnikami, np. nadciśnienie lub niskie ciśnienie, cukrzyca, krótkowzroczność, zaawansowany wiek, występowanie migreny, w najbliżej rodzinie pojawiały się przypadki jaskry. Ponieważ choroba ta w 95 % przypadków przebiega bezobjawowo trudno dostrzec jej objawy. Mimo tego cały czas niszczy nerw, a zmiany są już nieodwracalne, co prowadza do ślepoty. Uszkodzenie wzroku chory zauważa zwykle, gdy nerw jest już w bardzo dużym stopniu zniszczony.

Jak rozpoznać i leczyć jaskrę

Aby odpowiednio wcześnie rozpoznać jaskrę, należy przeprowadzać profilaktyczne badania okulistyczne, obejmujące: pomiar ciśnienia śródgałkowego, badanie dnia oka, badanie pola widzenia, badanie kąta przesączania oraz inne badania zalecane w konkretnych przypadkach. Niestety jaskra jest chorobą nieuleczalną. Leczenie jaskry skupia się na powstrzymywaniu zachodzących zmian i zminimalizowaniu pogarszania się widzenia. Wśród metod leczenia znajdziemy: farmakoterapię, laseroterapię oraz operacje przeciwjaskrowe. Wszystkie te zabiegi mają na celu obniżenie ciśnienia śródgałkowego.